Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, chiều ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý đã đến trao thiết bị học trực tuyến cho 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều.

Chủ tịch UBND huyện mong muốn, các em sẽ khai thác đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả thiết bị vào quá trình học trực tuyến, đồng thời động viên các em cố gắng khắc phục khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập.

Bà Trần Thị Quý còn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với chính quyền địa phương các xã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các em học sinh trong quá trình học trực tuyến, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào vì khó khăn mà gián đoạn việc học tập.

Biên tập: Hoàng Kha