Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày 24/9/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Khối Văn hóa – Xã hội (VH-XH) huyện Tháp Mười - Nguyễn Văn Hiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2021.

Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 9229 của BCĐ đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2021 trong tình hình dịch Covid – 19. Triển khai công tác khen thưởng gia đình văn hóa đạt 03 năm liên tục. Tại Hội nghị, các địa phương cũng thảo luận, trao đổi một số vấn đề về khen thưởng hộ gia đình, mẫu phiếu lấy ý kiến…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ Khối VH-XH huyện yêu cầu các địa phương lập kế hoạch cụ thể và nhanh chóng triển khai thực hiện. Các đơn vị phải cụ thể từng khâu, từng công việc kèm theo mốc thời gian với phương châm bình xét chắn chắn, hiệu quả, thiết thực, đảm bảm thực chất; có sự phối hợp nhịp nhàng giữa thành viên ban chỉ đạo huyện với các xã, thị trấn để sớm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính