Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 30/8/2021 – 05/9/2021

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 30/8/2021 – 05/9/2021

Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.592 đồng/trứng (giảm 88 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 60.667 đồng/kg (giảm 3.983 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\trung.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

Giá cá tra nguyên liệu 20.500 – 21.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.374 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ 1.374 – 1.874 đồng/kg.

Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước); tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác giảm so với tuần trước cụ thể: cá Rô 21.000 - 22.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 20.000 - 23.000 đồng/kg (giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 40.000 – 42.000 đồng/kg, cá Sặc rằn 25.000 – 27.000 đồng/kg, cá Thát lát 40.000 – 41.000 đồng/kg, cá Điêu hồng 34.000 – 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 20.500 – 21.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.374 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ 1.374 – 1.874 đồng/kg.

Tôm trứng được thu mua tại ao có giá dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước); tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác giảm so với tuần trước cụ thể: cá Rô 21.000 - 22.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 20.000 - 23.000 đồng/kg (giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 40.000 – 42.000 đồng/kg, cá Sặc rằn 25.000 – 27.000 đồng/kg, cá Thát lát 40.000 – 41.000 đồng/kg, cá Điêu hồng 34.000 – 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu có giá 16.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 25.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 10.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 10.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 25.000 đồng/kg (tăng 13.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 12.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 1.500 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 4.000 kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 3.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước)

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: mè có giá 45.000 đồng/kg, sen có giá 10.000 đồng/kg, củ cải có giá 3.000 đồng/kg, hành lá có giá 12.000 đồng/kg, khoai môn có giá 17.000 đồng/kg, bắp (thức ăn gia súc) có giá 4.500 đồng/kg, bắp ăn tươi (trái) có giá 2.000 đồng/kg, khoai lang có giá 1.000 đồng/kg, riêng ớt có giá 18.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), giá lúa thường IR 50404 tại ruộng giá 4.800 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg so với tuần trước). /.

Nguồn: www.dongthapxanh.vn