Xuất bản thông tin

null Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tháp Mười

Ngày 29/9/2021, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Trần Thị Quý trao Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Theo Quyết định, kể từ ngày 01/10/2021, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Với vị trí vừa được bổ nhiệm, bà Trần Thị Quý – Chủ tịch UBND huyện chúc mừng, đồng thời mong muốn bà Nguyễn Thị Tuyết Mai tiếp tục phát huy năng lực, vững chuyên môn cùng tập thể Phòng Nội vụ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Biên tập: Hoàng Kha