Xuất bản thông tin

null Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự chuẩn bị tuyển quân năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự chuẩn bị tuyển quân năm 2021

Ngày 28/9/2021, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự chuẩn bị  tuyển quân năm 2022. Bà Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã thông qua báo cáo kết quả nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, công dân đủ điều kiện nhập ngũ và danh sách công dân đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại dịa phương mình. Theo thống kê huyện Tháp Mười hiện có tổng số trên 4.690 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, qua điều tra, phúc tra có trên 1.750 công dân đủ điều kiện xét duyệt.

Tại cuộc họp này, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất xét duyệt cho trên 2.940 trường hợp công dân đề nghị tạm hoãn theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự ở các xã, thị trấn do chưa đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, tham gia lực lượng dân quân tự vệ./.

BT: Nguyễn Thu