Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện uỷ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Huyện uỷ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Ngày 19/10/2021, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Vận động xây mới 101 căn nhà, trị giá 5,52 tỷ đồng; xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông, cảnh quang nông thôn với tổng số tiền trên 12,9 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19, MTTQ các cấp và các tổ chức tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội và thông điệp 5K; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho công tác phòng chống Covid-19 trên 7,2 tỷ; tham gia rà soát, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch với số tiền trên 19 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo vận động tặng gần 12.000 phần quà, rau củ, gạo... với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng...

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức CT-XH tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết hoạt động cơ sở hội cuối năm 2021.   

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của MTTQ, các tổ chức CT-XH trong các hoạt động, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, nắm tình hình dư luận trong nhân dân để báo cáo kịp thời; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới tuyên truyền, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động; Rà soát các chỉ tiêu của năm để tối ưu hoá chương trình thi đua. Trong định hướng năm 2022, các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến