Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện làm việc với các cơ quan, đơn vị ngành huyện về tình hình chi ngân sách năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện làm việc với các cơ quan, đơn vị ngành huyện về tình hình chi ngân sách năm 2021

Chiều ngày 21/10/2021, Hội đồng nhân dân huyện làm việc với các cơ quan, đơn vị ngành huyện về tình hình chi ngân sách năm 2021 gồm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Tài Nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện.

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình chi ngân sách của các đơn vị đến thời điểm này, dự kiến chi ngân sách từ nay đến cuối năm 2021 và nguồn kinh phí không sử dụng trong năm 2021.  Tùy vào nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị mà huyện phân bổ, giao nguồn kinh phí khác nhau, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều hoạt động không thực hiện được theo kế hoạch nên kinh phí không sử dụng ở một số đơn vị  còn khá lớn. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo, làm rõ các nguồn kinh phí đã chi, dự kiến chi và  nguồn kinh phí không sử dụng.

 Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành trong việc sử dụng nguồn ngân sách được phân bổ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát công việc của ngành từ nay đến cuối năm 2021 để triển khai thực hiện theo kế hoạch. Quan tâm các nhiệm vụ xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng các Pano tuyên truyền về phòng chống Covid-19. Chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị các đơn vị hoàn chỉnh lại báo cáo gửi HĐND huyện theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu – Hình: Lê Tính