Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý 3 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý 3 năm 2021

Ngày 20/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười tổ chức họp quý 3/2021. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện chủ trì.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù hoạt động tín dụng chính sách chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, nhưng Ban đại diện huyện đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao. Đến ngày 30/9/2021 tổng doanh số cho vay đạt 49.809 triệu đồng với 2.011 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 6.396 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020.Tổng dư nợ đạt 320.791 triệu đồng, giảm 1.674 triệu đồng so với cuối năm 2020 với 12.534 khách hàng còn dư nợ, tăng trưởng tín dụng đạt 99,50% kế hoạch giao năm 2021. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 166 lao động và 22 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 53 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 1.241 công trình nước sạch và 1.000 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn. Hỗ trợ tín dụng cho 27 hộ nghèo vay vốn làm ăn, với số tiền 833 triệu đồng; cho 69 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 2.360 triệu đồng. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 3.820 triệu đồng, chiếm 1,19% tổng dư nợ,tăng 116 triệu đồng so với cuối năm 2020.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4/2021: Tiếp tục kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giải ngân đảm bảo theo đúng quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng. Các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức hội thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, hỗ trợ NHCSXH huyện địa điểm giao dịch tại xã đảm bảo công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác huy động tiền gửi, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021./.

Bt: Nguyễn Thu