Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp bàn phương án sửa chữa xây dựng các chợ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp bàn phương án sửa chữa xây dựng các chợ

Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Lê Văn Ngọt và các ngành chuyên môn có buổi họp bàn các phương án sửa chữa xây dựng chợ Trường Xuân, Đốc Binh Kiều và Thanh Mỹ.

Theo đó, qua họp bàn, các ngành đều đề ra phương án huyện sửa chữa và xây mới thay cho phương án kêu gọi nhà đầu tư trước đây. Sau khi đầu tư hoàn chỉnh sẽ giao cho ngành chuyên môn quản lý, sắp xếp.

Sau khi tham khảo ý kiến của ngành chuyên môn và lãnh đạo các xã trên. Lãnh đạo huyện thống nhất với phương án huyện sẽ đầu tư sửa chữa từ nguồn kinh phí của huyện để thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý sắp xếp chợ đảm bảo chợ văn. Lãnh đạo huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các xã khảo sát nhu cầu mua bán của người dân để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp; giải phóng mặt bằng;  ra soát, ưu tiên cho các hộ chưa có chổ kinh doanh, mua bán. Dự kiến thời gian triển khai thực hiện trong năm 2022.

Bt + Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)