Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Mỹ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Mỹ

Ngày 31/10/2021, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng các ngành chuyên môn đã có buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thanh Mỹ.

Hiện tại, xã Thanh Mỹ đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng, hồ sơ minh chứng đã khép hoàn chỉnh 18/19 tiêu chí. Tuy nhiên, xã Thanh Mỹ còn chưa đạt Tiêu chí số 10 về Thu nhập, hiện xã đang tiến hành điều tra. Xã cũng đang khẩn trương thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý yêu cầu xã tăng cường giám sát chất lượng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, bà Trần Thị Quý còn kiểm tra việc thực hiện tuyến đường kiểu mẫu, mô hình vườn – đường kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thanh Mỹ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân, nhất là huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, trước hết phải giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của xã nông thôn mới; đề ra giải pháp quyết liệt để thực hiện đối với tiêu chí Thu nhập, đảm bảo phù hợp với thực tế của xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống Nhân dân, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Biên tập: Hoàng Kha