Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát xã Thanh Mỹ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát xã Thanh Mỹ

Sáng ngày 03/11/2021, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2021 tại xã Thanh Mỹ.

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện thời tiết diễn biến khá phức tạp; dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đã tác động giá tiêu dùng sản xuất tăng cao đã ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy; sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân xã cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của xã tiếp tục phát triển; An ninh - quốc phòng tiếp tục được tăng cường trên tất cả các mặt công tác, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong phát triển kinh tế tập trung chuyển đổi cây trồng phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập cho nông dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động được thực hiện thường xuyên, đến nay đã vận động được trên 300 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí xã NTM, phấn đấu cuối năm 2021 đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận kết quả đạt được của xã Thanh Mỹ, đồng thời đề nghị xã tập trung phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội; Tăng cường vận động Nhân dân nêu cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh tăng thu nhập hộ gia đình. Rà soát các tiêu chí để có giải pháp xúc tiến thc hiện hoàn thành để đề nghị Tỉnh phúc tra công nhận NTM nâng cao, nhất là tập trung các tiêu chí: Thu nhập, môi trường, an ninh trật tự. Nâng hiệu quả hoạt động của HTX, mở thêm dịch vụ mới, làm đầu mối tiêu thụ nông sản, đảm bảo lợi ích xã viên. Quan tâm các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, nắm dư luận và kiến nghị của phụ huynh, học sinh giải quyết khó khăn vướng mắc nhằm nâng chất lượng dạy và học trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã đúng thời gian quy định. Quản lý và điều hành tốt ngân sách địa phương theo quy định./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: LÊ TÍNH