Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng Khóm, ấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng Khóm, ấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 05/11/2021, Ủy ban MTTQ VN huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thành viên Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2023.

Theo đó, thời gian bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thành viên Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2023 được tiến hành vào ngày chủ nhật 28/11/2021. Thời gian thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự ra ứng cử từ ngày 8 đến 16/11/2021, được chia làm 3 đợt, đợt 1 từ ngày 8/11 đến 10/11/2021. Số người ứng cử Trưởng khóm, Trưởng ấp ít nhất phải 2 người để cử tri lựa chọn bầu 01 người. Việc thành lập tổ bầu cử phải được thực hiện chậm nhất 10 ngày trước bầu cử.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười – Ngô Văn Nghĩa đề nghị Ủy ban MTTQ VN các xã, thị trấn làm tốt các bước, quy trình hiệp thương bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thành viên Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2023. Việc giới thiệu nhân sự phải lựa chọn những người có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để giới thiệu ra ứng cử. Việc bầu cử phải đảm bảo dân chủ, không khai, an toàn, tiết kiệm./.

Bt: Nguyễn Thu