Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Mỹ Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Mỹ Hòa

Chiều ngày 04/11/2021, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tiếp tục đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2021 tại xã Mỹ Hòa.

Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức năm 2021, xã Mỹ Hòa đã chủ động đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm giá thành, thực hiện liên kết sản xuất lúa với doanh nghiệp được 5.000 ha, chuyển đổi trồng cây ăn trái được 250ha. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm, thực hiện đẩy đủ các chính sách ưu đãi người có công, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng chất 6 tiêu chí theo hướng nông thôn mới nâng cao gồm Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thu nhập, y tế, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; hộ nghèo và môi trường.

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận kết quả đạt được của xã, đồng thời đề nghị xã tiếp tục tăng cường các giải phát xây dựng NTM nâng cao, tiếp cận các tiêu chí đô thị loại V, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải theo quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Rà soát, củng cố các mô hình tái cơ cấu nông nghiệp và hỗ trợ hoạt động hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát nâng cao chất lượng  các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; Có giải pháp thu ngân sách Nhà nước, quản lý đất công hiệu quả./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến