Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2021

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười vừa đến giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về  kết quả thu - chi ngân sách năm 2021.

Năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và trở thành đại dịch đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực như: Vận tải hành khách, dịch vụ ăn uống, du lịch, sản xuất chế biến… làm ảnh hưởng đến nguồn thu Ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 24/10/2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 78% dự toán thông qua Hội đồng nhân dân huyện, so với thực hiện cùng kỳ năm 2020 đạt 92,5%. Ước giảm thu ngân sách huyện năm 2021 là 12 tỷ 400 triệu đồng. Dự kiến thu ngân sách huyện giảm so dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, huyện đã xây dựng phương án điều chỉnh sử dụng các nguồn lực của mình theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách huyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, chủ động thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong điều kiện tình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đồng thời đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác thu- chi, quản lý ngân sách, hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác thu - chi Ngân sách nhà nước, các khoản chi trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định. Rà soát kỹ các nguồn thu, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ chi trong thời điểm cuối năm, đảm bảo đúng quy định./.

BT: NGUYỄN THU