Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hoàn thành bố trí Trưởng Công an xã chính quy

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hoàn thành bố trí Trưởng Công an xã chính quy

Thực hiện “Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”, đến nay, Công an huyện Tháp Mười đã hoàn thành 100% việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an của 13 xã, thị trấn.

Việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự từ cơ sở góp phần giúp huyện đạt huyện nông thôn mới.

Ngoài bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, Tháp Mười cũng đã bố trí được 5 xã, thị trấn có từ 1 đến 2 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Phó Công an xã và 3 công an viên thị trấn là Công an chính quy./.

Thúy Ly