Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) và các Ban của HĐND huyện vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm cao, UBND huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, điều hành vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực  triển kinh tế, tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ cấu mùa vụ... lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản tiếp tục được duy trì, tuy nhiên chưa có liên kết tiêu thụ bền vững, khó khăn trong đầu ra do giãn cách xã hội. Công tác quản lý, điều hành ngân sách tương đối chặt chẽ. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đúng quy trình, kêu gọi đầu tư và luôn tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn và phát triển. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm, duy trì và xây dựng các tiêu chí nâng cao, quyết tâm xây dựng 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Về Văn hoá – Xã hội được quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt chỉ tiêu theo từng lĩnh vực, chủ động thích ứng tình hình dịch bệnh, tổ chức giảng dạy trực tuyến cho một số cấp học và quan tâm hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được nỗ lực thực hiện, công tác an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, kịp thời chi hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài được quan tâm thực hiện. Công tác thực thi pháp luật và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, các mô hình dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính được triển khai kịp thời.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao vai trò lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của UBND huyện. Đồng thời yêu cầu UBND huyện tiếp tục quan tâm công tác phòng chống dịch COVID-19, giải ngân đầu tư công. Làm tốt công tác vận động giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho các xã NTM. Chủ động xây dựng danh mục đầu tư năm 2022. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách và xử lý các khoản nợ khó thu. Trong xây dựng Nông thôn mới quan tâm tiêu chí Môi trường, phát triển kinh tế tập thể. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo, giải quyết nhanh các kiến nghị của cư tri. Tiếp tục vận động đưa lao động đi làm việc ở nước  ngoài. Quản lý, khai thác sử dụng đất công đạt hiệu quả./.

Biên tập: Nguyễn Thu; Ảnh: Lê Tính