Xuất bản thông tin

null Tổ đại biểu cụm số 1 Hội đồng nhân dân huyện thảo luận văn kiện kỳ họp thứ ba

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ đại biểu cụm số 1 Hội đồng nhân dân huyện thảo luận văn kiện kỳ họp thứ ba

Chiều ngày 07/12/2021, Tổ đại biểu cụm số 1 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Phú Điền và Thanh Mỹ tổ chức thảo luận văn kiện kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Huyện ủy đã tham dự.

Qua nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực Nông nghiệp; môi trường, lao động việc làm, xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, đại biểu kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện cần quan tâm các giải pháp phát triển nông nghiệp, chú trọng xây dựng mã vùng, mã vạch, phát triển các ngành hàng chủ lực của huyện, cơ cấu lại mùa vụ, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường giải pháp nâng chất các tiêu chí NTM, đặc biệt là các tiêu chí thu nhập và môi trường. Quan tâm phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch tâm linh. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đại biểu HĐND huyện cũng kiến nghị huyện quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước sạch, sớm đưa nguồn nước mặt vào sử dụng thay cho nguồn nước ngầm vì hiện nay đa số các trạm cấp nước trên địa bàn bị nhiễm Asen, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Phát biểu tại buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị các đại biểu, các ngành, địa phương quan tâm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, chú trọng tuyên truyền người dân thực hiện tốt biện pháp 5K. Cần có giải pháp phân khu, quy hoạch cụ thể, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư. Tăng cường các giải pháp tăng thu nhập cho người dân thông quan công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, phát triển thương mại, dịch vụ. Ngành nông nghiệp cần chú trọng các giải pháp sản xuất an toàn, giảm giá thành, xây dựng vùng nguyên liệu, mã vùng, mã vạch đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản. Ngành Tài nguyên môi trường có giải pháp tham mưu đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi cây trồng.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Hoàng Kha