Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021

+ Giá cá tra nguyên liệu 22.500 - 23.500 đồng/kg (tăng 500 -1.500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.355 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác giảm so với tuần trước cụ thể: cá Điêu hồng 34.000 - 35.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 23.000 - 25.000 đồng/kg (giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước), cá sặc rằn 25.000 - 28.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 33.000 - 36.000 đồng/kg (giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 35.000 - 37.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 130.000-180.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.363 đồng/trứng (giảm 88 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 41.188 đồng/kg (giảm 1.188 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 23.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 19.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh núm có giá 10.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 17.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), mít có giá 17.000 kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 4.800 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 4.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt có giá 40.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), khoai môn có giá 9.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 2.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), sen có giá 10.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 4.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), hành lá có giá 23.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), khổ qua có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bầu, bí có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), dưa leo có giá 12.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), kiệu có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), giá lúa thường IR 50404 tại ruộng giá 4.900 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Nguồn: www.dongthapxanh.vn