Xuất bản thông tin

null Hội đồng Nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức kỳ họp thứ Ba

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng Nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức kỳ họp thứ Ba

Ngày 16/12/2021, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười khóa X tổ kỳ họp thứ Ba nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND năm 2021 và đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2022.

Năm 2021 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, huyện Tháp Mười đã tâp trung thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất và tổng mức bán lẻ hàng hóa cuối năm ước đạt 12.725 tỷ đồng đạt 94,26% so với kế hoạch năm. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng đều cao hơn cùng kỳ 2020, công tác xây dựng nông thôn mới, đầu tư công, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo.

Năm 2022, huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân gắn khôi phục kinh tế - xã hội. Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại có chất lượng gắn với nhu cầu thị trường; Tập trung nguồn lực và huy động xã hội hóa cho mục tiêu phát triển đô thị theo hướng bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, xây dựng mô hình du lịch đặc trưng của Tháp Mười; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu hợp lý, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Trong kỳ họp này các Đại biểu HĐND huyện đã chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các Phòng, Ban và Ngành huyện về những vấn đề cử tri quan tâm trên các lĩnh vực đời sống xã hội và biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư và Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện.

Nguyễn Thu – Hoàng Kha