Xuất bản thông tin

null Hội thảo lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười lần hai giai đoạn (1930-2020)

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười lần hai giai đoạn (1930-2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020). Lãnh đạo Huyện ủy Tháp Mười cùng các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Huyện qua các thời kỳ, các ban, ngành huyện cùng tham dự.

Hội thảo đã thông qua bản thảo Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020) gồm mở đầu giới thiệu Khái quát về vùng đất, con người Tháp Mười; Phần 1- Huyện Tháp Mười thời kỳ cách mạnh dân tộc dân chủ Nhân dân giai đoạn (1930-1975); Phần 2- Đảng bộ huyện Tháp Mười lãnh đạo xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế giai đoạn (1975-2020).

Tại hội thảo đa số các đại biểu thống nhất cơ bản nội dung của bản thảo Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020) sau khi chỉnh sửa lần 1, đồng thời đóng góp bổ sung thêm những phần viết chưa chính xác về tên xã trong các giai đoạn tách xã, bổ sung số liệu, danh sách về Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang của huyện đến ngày 31/12/ 2020. Biên tập rút gọn một số đoạn viết trong các chương đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, nêu rõ hơn một số sự kiện lịch sử nổi bật của huyện trong các giai đoạn.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Đinh Minh Dũng đánh giá cao công tác soạn thảo nội dung  bản thảo Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020) của đối tác, đồng thời đề nghị tổ biên tập Lịch sử Đảng bộ huyện phối hợp tác giả xem xét, bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện thông qua bản thảo. Xem đây là nguồn tư liệu quan trọng để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ trên địa bàn huyện./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Vũ Chiến