Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Ngày 21/12/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổ chức tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tháp Mười Đinh Minh Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiệp đến dự.

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở tham mưu Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy chế dân chủ được triển khai theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được thực hiện tốt. Trong năm các tổ hòa giải ở cơ sở nhận 122 đơn, đưa ra hòa giải 122 đơn, đạt 100%, hòa giải thành 108 đơn, đạt 88,5%. Việc phát huy dân chủ trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ chính sách, an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được thực hiện khá tốt, kết quả cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,06%. Trong năm 2022, Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện dân chủ; tăng cường đối thoại và giải quyết các vấn đề bức xúc, khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Minh Dũng đánh giá quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua được thực hiện tốt, đặc biệt là về xây dựng nông thôn mới, công tác bầu cử, phòng chống dịch Covid-19, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...Tuy nhiên, thành viên ban chỉ đạo cần quan tâm sâu sắc hơn, tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong các cơ quan hành chính; nghiêm túc triển khai thực hiện phương hướng năm 2022; nhân rộng các mô hình hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở; hoàn thiện tốt hồ sơ hoạt động, minh chứng.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến