Xuất bản thông tin

null Tháp Mười Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, công tác quốc phòng - quân sự địa phương của huyện Tháp Mười được quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác. Cán bộ, Chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Làm tốt công tác xây dựng, quản lý các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn. Đảm bảo tốt các mặt công tác Hậu cần - Kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Công tác tuyển quân thực hiện đồng bộ, đúng quy định, công khai, dân chủ, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu; công tác tuyển sinh quân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ, có 11 em trúng tuyển vào các trường trong quân đội. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đủ thành phần đáp ứng yêu cầu rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương trong tình hình mới. 

Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập phòng thủ theo kế hoạch. Xây dựng lực lượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy định; Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong lực lượng vũ trang; Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”./. 

BT: NGUYỄN THU