Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên

Xác định công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) giữ vai trò quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", phù hợp với tình hình thực tiễn và từng đối tượng huấn luyện, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xác định việc giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm và trình độ tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp là giải pháp then chốt. Đối với đội ngũ cán bộ khung B, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung giáo dục, quán triệt về vị trí, ý nghĩa của công tác huấn luyện trong xây dựng lực lượng DBĐV; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp giáo dục, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Thiếu tá – Nguyễn Văn Môn – Tiểu đoàn trưởng khung thường trực - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết:

“Công tác tổ chức xây dựng và huấn luyện lực lượng dự bị động viên giữ vai trò rất quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, được Đảng ủy, Chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, tiến hành thường xuyên hàng năm. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức huấn luyện cán bộ khung B, tiểu đoàn dự bị động viên năm 2021, mục đích của đợt huấn luyện lần này, nhằm huấn luyện cho cán bộ khung B từ tiểu đội trưởng đến cán bộ đại đội và tương đương hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên, từng bước nâng cao nhận thức về chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm chắc và thành thạo động tác kỹ, chiến thuật, biết sử dụng các loại vũ khí, khí tài được chuẩn bị, làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và phương pháp huấn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”

Do thời gian huấn luyện ngắn, lực lượng DBĐV lại có tính đặc thù là lực lượng không thoát ly sản xuất, vừa là quân, vừa là dân nên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, thành phần, đối tượng theo quy định, triển khai thực hiện huấn luyện khép kín tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tạo sự thay đổi toàn diện về cảnh quan, môi trường, đảm bảo phương tiện, vật chất, quan tâm công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo chu đáo về sức khỏe, đời sống và bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ cho quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện theo quy định, làm tốt công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì có hiệu quả việc phối hợp với địa phương, gia đình trong động viên, giáo dục quân nhân dự bị. Đối với các quân nhân khi được triệu tập tham gia khóa huấn luyện đợt này cũng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, cố gắng sắp xếp công việc gia đình, cơ quan, tham gia huấn luyện đầy đủ để có thể nắm vững các nội dung cơ bản của khóa huấn luyện, từ đó vận dụng vào thực tế nhiệm vụ được giao. Anh Đặng Thanh Nhanh, Chính trị viên - Đại đội bộ binh 1 - Tiểu đoàn DBĐV huyện Tháp Mười cho biết:

“Sau khi nhận được quyết định điều động để tham gia các lớp huấn luyện viên năm 2021, cố gắng sắp xếp công việc của gia đình, cơ quan để cùng với anh em tham gia lớp huấn luyện đảm bảo 100% quân số theo kế hoạch huấn luyện của cấp trên huy động, tạo điều kiện cho chúng tôi ôn lại những kiến thức cơ bản, trang bị huấn luyện trong đợt này. Ngoài những nội dung giáo dục chính trị tư tưởng còn được phổ biến sâu hơn về luật dự bị động viên và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện luật dự bị động viên, hành động của quân nhân dự bị khi nhận mệnh lệnh dự bị động viên. Giới thiệu tính năng chủ yếu của một số loại vũ khí mới, qua đó anh em trong đơn vị nắm chắc những tính năng kỹ thuật chiến thuật, khả năng cơ động, để có thể vận dụng vào tình huống có thể xảy ra”

Trong qua trình huấn luyện, tất cả cán bộ khung B - Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Tháp Mười luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say tập luyện kỹ thuật, chiến thuật, chiến đấu bộ binh nghiêm túc theo khẩu lệnh của người chỉ huy, kết hợp chặt chẽ  lý thuyết với thực hành để nắm vững nội dung, thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Đại úy - Đỗ Minh Khang, Chính trị viên -Tiểu đoàn DBĐV huyện cho biết:

“Trong thời gian qua thì được huyện để điều động là tham gia huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021, thì bản thân cũng chấp hành tốt lệnh điều động cũng như chấp hành nghiêm trong suốt quá trình huấn luyện tại đơn vị. Qua huấn luyện giúp cho bản thân cũng nắm được cơ bản về các cách sử dụng các vũ khí, trang thiết bị của quân đội và đồng thời là nắm vững các kỹ thuật, chiến thuật của quân đội để vận dụng thành thạo, sẵn sàng tham gia huấn luyện, diễn tập chiến đấu khi có tình huống xảy ra”

Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng huấn luyện DBĐV của huyện từng bước được nâng lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; trong đó, có trên 90% khá, giỏi, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Thực tế cho thấy trong thời gian qua, lực lượng dự bị động viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Đây là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Bt: Nguyễn Thu