Xuất bản thông tin

null Thông báo công bố kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021

Thông tin việc làm Thông tin việc làm

Thông báo công bố kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021

Tải chi tiết thông báo: Tại đây