Xuất bản thông tin

null Ông Bùi Văn Công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Ông Bùi Văn Công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười

Chiều ngày 24/12/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Lê Văn Ngọt đến trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười.

Theo đó, ông Bùi Văn Công, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp được bổ nhiệm có thời hạn và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười kể từ ngày 21/12/2021.

Trao Quyết định và chúc mừng ông Bùi Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Ngọt mong muốn tân Phó Giám đốc tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết, cùng tập thể Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, có các đột phá trong sản xuất và liên kết tiêu thụ, nhất là thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện./.

Biên tập: Hoàng Kha