Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ

Sáng ngày 31/12/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Hiệp đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ đối với lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.

Theo đó, ông Mai Thúc Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Mỹ An được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, ông Mai Hùng Tráng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và ông Nguyễn Thành Thân được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.

Trao Quyết định và chúc mừng các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Hiệp mong muốn các lãnh đạo tiếp tục phát huy năng lực, phát huy vai trò, đoàn kết cùng tập thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu UBND huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Biên tập: Hoàng Kha