Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tổng kết tình hình thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tổng kết tình hình thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021

Chiều ngày 04/01/2021, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý chủ trì hội nghị tổng kết tình hình thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021.

Năm 2021, với nhiều thách thức và cơ hội, huyện Tháp Mười đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích đầu tư, các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện để thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh. Ngoài các dự án triển khai năm trước đang còn triển khai, trong năm, huyện đã tiếp và hỗ trợ 09 nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư đến tìm hiểu đầu tư; có 02 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là Dự án Nhà máy nước Đốc Binh Kiều của Công ty THNH Châu Hân Phát và Dự án Nhà máy sản xuất điện tử, điện cơ của Công ty TNHH Điện tử ASTI, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên 01 dự án còn chậm triển khai và 01 dự án xin tạm dừng. Bên cạnh đó, tỉnh đang xem xét 02 dự án, gồm: Dự án Phòng khám Y học cổ truyền Tôn Ngọc của Công TNHH sản xuất dược liệu và y học cổ truyền Tôn Ngọc và Dự án Nhà máy sản xuất Công ty DINGXIN của Công ty TNHH DINGXIN. Ngoài ra, huyện cũng đang hỗ trợ thủ tục đầu tư 03 dự án: Dự án Bắc Mỹ An giai đoạn 3 của Công ty TNHH Holding Việt Nam, Dự án Trạm dừng chân của Công ty TNHH Thuận Lợi Tiến và Dự án mở rộng Nhà máy giày da của Công ty TNHH Tỷ Thạc.

Năm 2021, triển khai thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 74 công trình, chuyển tiếp sang năm 2022 hoàn thành 38 công trình. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch mang lại hiệu quả tích cực. Các thông tin trong đấu thầu được đăng tải đầy đủ trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia theo quy định. Đến cuối tháng 12/2021, huyện có 120 gói thầu gồm tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu. Huyện đã giải ngân vốn đầu tư phát triển 259.733 triệu đồng/325.172 triệu đồng, đạt 79,88% kế hoạch, ước cả năm đạt trên 96,33%.

Ghi nhận và chia sẻ với các Công ty, Doanh nghiệp trước những khó khăn trong việc đầu tư và xây dựng cơ bản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, huyện cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vừa thực hiện tốt các công việc, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021. Từ những hạn chế và vướng mắc của năm 2021, Chủ tịch UBND đề nghị trong năm tới, các đơn vị cần tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, sự vào cuộc và phối hợp của các cấp, cá ngành trong việc theo dõi, đôn đốc và báo cáo, trong đó cần phát huy vai trò của người đứng đầu; đẩy mạnh tiến độ công tác đầu tư công đảm bảo thực hiện thủ tục đầu tư đúng quy trình, quy định; chủ động triển khai, phân bổ ngân sách để thực hiện các công trình; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kết hợp quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, chủ động và quyết liệt thực hiện xây dựng cơ bản, hoàn thành sớm và đúng tiến độ đồng thời đảm bảo chất lượng công trình qua công tác giám sát, nhất là giám sát cộng đồng. Dịp này, có nhiều đơn vị và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2021./.

Biên tập: Hoàng Kha