Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị ký cam kết hành động năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị ký cam kết hành động năm 2022

Chiều ngày 06/01/2022 UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký cam kết hành động năm 2022. Đến dự hội nghị có ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm của lãnh chỉ đạo, Tháp Mười thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Cụ thể: công tác phòng chống dịch bệnh, đón nhận công dân trở về địa phương được thực hiện có hiệu quả; tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng, phó khóm ấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, có 02 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn cấp xã đạt trên 99%, cấp huyện đạt trên 98%. Số lượng hồ sơ thực hiện mức độ 3, 4 cấp huyện tăng 811 hồ sơ, cấp xã 160 hồ sơ so cùng kỳ, có 2.096  hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương, ngành có quyết tâm cao để thực hiện hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như phấn đấu có ít nhất 02 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng đô thị văn minh; quảng bá hình ảnh địa phương; thực hiện chuyển đổi công nghệ số; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong phát triển kinh tế xã hội 2021 đã được khen thưởng. Tại hội nghị, đơn vị đã ký cam kết hành động năm 2022.

Bt: Thúy Ly