Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười duy trì 10 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười duy trì 10 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong những năm qua, cùng việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười cũng luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi về chuyên môn, vững về chính trị, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường. Đảng bộ trường THPT Tháp Mười vinh dự được Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, liên tiếp 2 giai đoạn.

Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười  hiện có 3 chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên tham gia sinh hoạt. Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên những năm qua Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười luôn quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Nói về giải pháp xây dựng Đảng bộ Trường đạt trong sạch vững mạnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười   Lê Văn Tuấn cho biết:  

“Trong những năm qua, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện có nhiều giải pháp, thứ nhất về công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, giáo viên cần phải được thường xuyên, bởi vì khi đảng viên giáo viên nhận thức, thấy được trách nhiệm của mình thì họ sẽ thực hiện tốt được cái nhiệm vụ của người đảng viên giáo viên. Từ đó chất lượng giáo dục của Trường được duy trì và phát huy, giải phát thứ 2 tham gia nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách HCM gắn liền với Nghị quyết TW4, khóa 12. Qua đó mỗi giáo viên, nhân viên của nhà trường soi rọi lại những hạn chế, khuyết điểm của mình mà có kế hoạch khắc phục hàng năm. Thứ 3 là tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, để mọi người có hướng phấn đấu tốt hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

Đối với các chi bộ trực thuộc, luôn bám sát vào quy chế làm việc, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên giáo viên trong chi bộ. Trong quá sinh sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đề cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình, thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiêm vụ chuyên môn cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua do trường phát động, chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như Chi bộ khoa học – xã hội nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 28/28 đảng viên có trình độ đại học, 9 đồng chí có trình độ thạc sĩ, có 1 động chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 5 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị. Nói về công tác xây dựng chi bộ vững mạnh. Cô Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Bí thư Chi bộ Khoa học xã hội cho biết:

“Để xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, thứ nhất là thực hiện tốt vai trò của chi ủy trong việc tiếp cận chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước nói chung và của Đảng ủy trường nói riêng để quán triệt đến từng đảng viên trong chi bộ. Bên cạnh đó đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, hàng năm chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sát với chủ đề đã được học tập. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cho bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, hình thức và nâng co chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó Chi ủy cũng phải nắm bắt được tình hình tư tưởng cũng như là kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên mà chi bộ đã phân công. Đặc biệt chi bộ phải tôn trọng quyền đảng viên, nhất là quyền thảo luận, đóng góp của đảng viên để giảm bớt hình thức, đảng viên chủ động hơn trong đóng góp chi bộ”

Đối với Đảng viên trong Đảng bộ cũng luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, từ đó luôn chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên Nguyễn Văn Hậu, Chi bộ Khoa học tự nhiên, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười nói .

“Với vai trò một đảng viên, trước hết phải luôn có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ giảng dạy mà được tổ chức giao, không ngừng trau đồi, học hỏi kinh nghiệm của đảng viên lớn tuổi trong công tác đảng cũng như công tác giảng dạy. Bản thân cũng thường xuyên nghiên cứu các văn bản của đảng về thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Quan trọng nhất phải luôn luôn nêu cao tinh thần nêu gương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổ chức đã gia cho mình”

Bên cạnh đó, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trong Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của ngành. Thông qua việc kiểm tra giám sát giúp cho đảng viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của ngành giáo dục trong tình hình mới. Về vấn đề này Cô Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Bí thư Chi bộ Khoa học xã hội cho biết thêm:

“Công tác kiểm tra giám sát của chi ủy đối với đảng viên cũng là công tác rất cần thiết. Qua công tác kiểm tra có vai trò là tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc vệ tư tưởng, chính trị của đảng viên, từ năm 2018 đến nay chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm liên tục”

Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ trường THPT Tháp Mười không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm Đảng bộ có tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc từng bước được nâng lên, đa số đảng viên đã thể hiện được tính gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều đảng viên là hạt nhân chính trị của trường, là giáo viên giỏi cấp tỉnh, có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của trường. Nhiều năm liền trường được xếp trong tốp đầu các Trường THPT trong tỉnh, mỗi năm có từ 45 đến 48 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, đặc biệt 4 năm liên tiếp Trường có học sinh đạt giải nhất, tỷ lệ học sinh đậu đại học hàng năm đạt khoảng 70%, trong đó có nhiều em đạt điểm cao đậu vào các trường đại học trọng điểm của quốc gia và các học viện trong quân đội. Với những cố gắng trên, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười duy trì 10 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và vinh dự được Tỉnh ủy Đồng Tháp công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2011-2015 và mới đây tại buổi lễ tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 của huyện, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười vinh dự được Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2016-2020./.

Bt: Nguyễn Thu