Xuất bản thông tin

null Ban chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong phong trào thi đua quyết thắng

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong phong trào thi đua quyết thắng

Thời gian qua, phong trào “Thi đua quyết thắng” luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Phong trào “Thi đua quyết thắng” đã trở thành động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để phong trào “Thi đua quyết thắng” thật sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, triển khai đồng bộ các hoạt động thi đua với nhiều nội dung, hình thức, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác như thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tăng cường công tác huấn luyện xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, dân quân cơ động theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng đồng bộ chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. Thông qua các hoạt động phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét về bản lĩnh chính trị giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, luôn nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt  mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện phong trào thi đua, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được chú trọng thực hiện. Lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, các mặt công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự 13 xã, thị trấn duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi trở lên. Công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt, hoạt động liên tịch, kết nghĩa với các ngành, đoàn thể ngày càng gắn kết. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động kịp thời điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tham gia quản lý các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, trực chốt kiểm soát Covid-19 tại địa phương. Với những nỗ lực trên năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười vinh sự là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong phong trào thi đua quyết thắng, được nhận cờ thi đua của Quân Khu.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về thi đua yêu nước; gắn kết chặt chẽ phong trào “Thi đua quyết thắng” với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng và làm tốt công tác định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy và cán bộ, chiến sĩ. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu; tập trung tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lực lượng vũ trang huyện theo mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả”.

Bt: Nguyễn Thu