Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm One One về mở rộng đầu tư

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm One One về mở rộng đầu tư

Ngày 14/01/2022, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý và các ngành chuyên môn huyện có buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Công ty Cổ phần thực phẩm One One.

Theo đó, Công ty One One sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng giai đoạn 02 theo kế hoạch để sản xuất hàng xuất khẩu, dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 07/2022. Ngoài ra, Công ty cũng có nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng ở diện tích 36ha đã san lắp của cụm công nghiệp Trường Xuân.

Qua trao đổi, về nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào khu công nghiệp, huyện đề nghị Công ty có văn bản đề nghị chủ trương của UBND Tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ Công ty các vấn đề cần thiết sau khi có chủ trương như tổ chức đấu thầu, các thủ tục hoàn phí san lắp hạ tầng. Đối với nhu cầu mở rộng giai đoạn 02 của Công ty, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành hỗ tr các thủ tục pháp lý cần thiết; làm cầu nối để Doanh nghiệp liên kết với các HTX xây dựng vùng nguyên liệu bền vững để vừa tạo đầu ra cho nông dân, vừa tạo sự an tâm cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha