Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Phúc tra xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Phúc tra xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 19/01/2022, Đoàn thẩm định Tỉnh do ông Ngô Thanh Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Tỉnh đến phúc tra xã Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Sau khi đi kiểm tra thực tế ở các mô hình sản xuất nông nghiệp, kiểm tra hồ sơ minh chứng và báo cáo của xã về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là hệ thống giao thông, có 100% các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa; 35% diện tích lúa được liên kết; xã có nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người, đến nay là 60,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,82% đến nay không còn hộ nghèo...

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn đánh giá, ông Ngô Thanh Hùng, trưởng đoàn phúc tra đánh giá Mỹ Đông cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời đề nghị xã hoàn chỉnh các số liệu, bổ sung hồ sơ minh chứng, ý kiến đóng góp của các xã, đoàn thể trên địa bàn huyện, các mô hình nổi bậc, kết quả huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải nông thôn, tiếp tục nổ lực phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha