Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 26/01/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Tháp Mười tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện chủ trì. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự.

Trong năm 2021 tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách huyện Tháp Mười đạt 77.664 triệu đồng với 2.995 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 11.737 triệu đồng so với doanh số cho vay năm 2020. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 325.178 triệu đồng, tăng 2.713 triệu đồng so với cuối năm 2020 với 12.456 khách hàng còn dư nợ. Trong năm, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp cùng Phòng giao dịch thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong thực hiện tín dụng chính sách và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Qua đó chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng việc thực hiện dịch vụ ủy thác và hoạt động tổ ngày càng ổn định, nâng cao. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ việc làm cho 764 lao động; có 47 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 172 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng 1.671 công trình nước sạch và 1.281 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng 06 căn nhà, cho 37 hộ nghèo vay vốn làm ăn, với số tiền 1.150 triệu đồng; cho 91 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 2.969 triệu đồng. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 1,83%.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng tín dụng đạt còn thấp, tỷ lệ thu nợ đến hạn kỳ cuối chưa cao so với kế hoạch đề ra. Do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp một số chương trình tín dụng chính sách chỉ thu nợ và tạm ngưng cho vay. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 4.402 triệu đồng, chiếm 1,4% tổng dư nợ, tăng 696 triệu đồng so với cuối năm 2020.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đạt được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu Ban đại diện huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, làm tốt công tác giải ngân hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác cho vay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phương án sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin, động lực cho hộ nghèo nỗ lực vươn lên. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong công tác tín dụng, tăng cường công tác huy động tiền gửi, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

Bt: Nguyễn Thu