Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Phát gạo cho hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Phát gạo cho hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19

Để giúp các hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, có rất nhiều tập thể, cá nhân ở huyện Tháp Mười phát gạo, nhu yếu phẩm để giúp các hộ khó khăn.

Sáng ngày 27/4/2020, điểm phát gạo ở An Tâm hội quán phát 50 phần gồm 2 ký gạo và 5 gói mì cho các hộ khó khăn, điểm phát gạo này sẽ tiếp tục phát vào ngày 29/4 và 1/5, mỗi ngày là 50 phần. Kinh phí do gia đình Cô Bé Đẩy vận động Chị Ngọc Mai ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng hỗ trợ. Dự kiến, sau 3 buổi phát gạo này, điểm sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để duy trì và tăng số phần gạo trong mỗi lần phát.

Để đảm bảo phòng bệnh, điểm phát gạo cũng bố trí giản khoảng cách khi các hộ đến nhận gạo, đeo khẩu trang và sau khi nhận các hộ sẽ ra về, không được tập trung đông người.   

Điểm phát gạo này cũng may khẩu trang để tặng, vì vậy khi đến nhận gạo, các hộ khó khăn cũng có thể nhận khẩu trang miễn phí nếu cần./.

Thúy Ly