Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác của Huyện ủy kiểm tra Chương trình hành động năm 2022 của Huyện ủy tại Đảng bộ Trường THPT Đốc Binh Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác của Huyện ủy kiểm tra Chương trình hành động năm 2022 của Huyện ủy tại Đảng bộ Trường THPT Đốc Binh Kiều

Chiều ngày 21/02/2022, Đoàn công tác của Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến Mười kiểm tra công tác triển khai Chương trình hành động năm 2022 của Huyện ủy tại Đảng bộ Trường THPT Đốc Binh Kiều.

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022. Đảng ủy Trường THPT Đốc Binh Kiều đã chủ động xây dựng kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực Xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với chủ trương của ngành giáo dục và địa phương. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phấn đấu kết nạp mới 2 đảng viên, có 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy đánh giá Đảng ủy Trường THPT Đốc Binh Kiều đã làm tốt công tác cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy phù hợp với nhiệm vụ của Trường, đồng thời đề nghị Đảng ủy Trường THPT Đốc Binh Kiều tiếp tục quan tâm công tác quán triệt tư tưởng, chính trị cho cán bộ giáo viên của Trường thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, nâng cao chất lượng giáo dục của Trường. Làm tốt công tác an ninh trong trường học, đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh, khảo sát nắm chắc tiến độ tiêm văcxin cho học sinh, có phương án xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, tạo tâm lý an tâm cho học sinh. Về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Đảng ủy rà soát lại quy hoạch cán bộ, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo điều kiện bổi dưỡng kết nạp đảng cho đoàn viên ưu tú./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha