Xuất bản thông tin

null Trường Xuân: Truyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Trang chủ Tin tức

Trường Xuân: Truyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm triển khai vận động, hướng dẫn người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính; góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06, gắn với phục vụ thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ điện tử, công dân số. Sáng ngày 25/11/2022, Công an xã phối hợp với Ban Thường vụ Xã đoàn tổ chức ra quân: “Truyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Tại mỗi điểm đến, tổ tuyên truyền đã phổ biến cho người dân những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử thông qua tờ rơi tuyên truyền, trên trang mạng xã hội và trên hệ thống truyền thanh xã, hướng dẫn trực tiếp người dân tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia (trên điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng… có kết nối internet) và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong buổi sáng ra quân, tổ đã hướng dẫn tuyên truyền được 16 trường hợp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thúy Minh