Xuất bản thông tin

null Tháp Mười xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu quả

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu quả

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính mà UBND huyện Tháp Mười đã và đang quyết tâm thực hiện, thời gian qua huyện Tháp Mười còn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng chính quyền minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin. Từ đó, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của huyện từng bước được nâng cao, tạo môi trường cạnh tranh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng lành mạnh.

Để cập nhật những thông về chủ trương, chính sách cũng như tình hình hoạt động trên các lĩnh vực, thời gian qua người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của huyện. Như Công ty TNHH Cường Hùng Tiến ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ông Trần Hùng Cường - Giám đốc Công ty TNHH Cường Hùng Tiến luôn truy cập Trang thông tin điện tử của huyện Tháp Mười để cập nhật các thông tin có liên quan. Ông Cường cho biết, đây là cách nắm bắt rất hiệu quả các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách cũng như tình hình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Ông Trần Hùng Cường – Giám đốc Công ty TNHH Cường Hùng Tiến, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười cho biết thêm:

“Lãnh đạo ở huyện rất quan tâm về vấn đề này. Trong thời gian qua, những thông tin đại chúng phát lên hàng ngày làm cho bà con và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời để sản xuất an toàn, hiệu quả, mang lại kinh tế cao trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới đây”.

Để có được những đánh giá tốt đẹp từ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, huyện Tháp Mười đã phát huy công năng của Trang thông tin điện tử huyện, đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về thủ tục hành chính, các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin giới thiệu việc làm, du lịch,… đặc biệt là thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận một cách dễ dàng. Ngoài ra, Văn phòng cũng thành lập Trang thông tin trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube, để đa dạng hình thức tuyên truyền, được sâu rộng trong Nhân dân. Theo thống kê, trung bình hàng tháng Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười có trên 144.000 người tiếp cận, với hơn 35.000 lượt tương tác. Nói về việc cung cấp các thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện – Trần Thị Oanh Kiều cho biết:

“Trong thời gian tới, Văn phòng sẽ tiếp tục xây dựng Trang thông tin huyện trên mạng xã hội Zalo; thường xuyên liên kết với các Trang có cộng đồng lớn để chia sẻ tin bài trên Trang huyện; tăng cường số lượng tin bài về các nội dung xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số,…; thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động của UBND huyện trong phát triển kinh tế - xã hội để người dân cập nhật thông tin được kịp thời”.

Xếp hạng chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, cạnh tranh bình đẳng, huyện Tháp Mười nằm trong 03 địa phương cao nhất tỉnh Đồng Tháp. Kết quả này là động lực để huyện tiếp tục củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng chính quyền minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, tham gia cùng chính quyền xây dựng huyện Tháp Mười ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp, đặc biệt là cũng chung sức xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Bt: Hoàng Kha