Xuất bản thông tin

null Kiểm tra nghiệp vụ công tác bầu cử tại xã Trường Xuân và Mỹ Hòa

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra nghiệp vụ công tác bầu cử tại xã Trường Xuân và Mỹ Hòa

Sáng ngày 15/4/2021, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đến kiểm tra nghiệp vụ công tác bầu cử tại xã Trường Xuân và Mỹ Hòa.

Qua kiểm tra thực tế các bước quy trình bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá xã Trường xuân và Mỹ Hòa đã thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đúng quy trình, đồng thời lưu ý các xã cần làm tốt Hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn đủ số lượng người đủ điều kiện ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định để lập danh sách chính thức. Danh sách ứng cử viên phải ghi đúng chức danh, thành phần cơ cấu của Hội đồng nhân dân. Đối với danh sách cử tri cần rà soát kỹ, cập nhật bổ sung kịp thời, đúng quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử để Nhân dân biết thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử. Rà soát lại các ban, tổ bầu cử trên địa bàn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt cho ngày bầu cử./.

Bt: Nguyễn Thu