Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Nâng cao kết quả đánh giá Chỉ số DDCI, Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười: Nâng cao kết quả đánh giá Chỉ số DDCI, Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng

“Nâng cao kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng năm 2020” là Chuyên đề được thảo luận tại cuộc họp thường kỳ UBND huyện tháng 4/2021 giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện với lãnh đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn vào sáng ngày 13/5/2021. Bà Trần Thị Quý - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Từ những kết quả đạt được, tại cuộc họp, các ngành có liên quan đã tham luận các vấn đề nhằm nâng cao các Chỉ số trong thời gian tới như: Việc thực hiện các Chỉ số thành phần của Chỉ số DDCI tại từng đơn vị, tình hình giải quyết TTHC và các giải pháp trong thời gian tới; tình hình rà soát TTHC và TN–TKQ tại Bộ phận Một cửa huyện; việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3,4; các mô hình hay trong CCHC như: mô hình Công dân không viết, dịch vụ bưu chính công ích,... Cuộc họp cũng thông qua dự thảo Kế hoạch khắc phục hạn chế năm 2020 và giải pháp nâng cao công tác CCHC và Chỉ số hài lòng huyện Tháp Mười năm 2021, Kế hoạch Nâng cao chỉ số DDCI năm 2021 và những năm tiếp theo.

Từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn đề ra giải pháp, có hướng khắc phục và nâng cao chất lượng Chỉ số ở từng lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng, bảo đảm được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phụ trách thực hiện Chỉ số DDCI, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhận thức đúng về các tiêu chí đánh giá./.

Biên tập: Hoàng Kha