DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

Nội dung:

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số Điện thoại

Email

1

Trần Thị Quý

Chủ tịch

UBND huyn Tháp ời

0918.855.899

ttquy.htm@dongthap.gov.vn

2

Đinh Công Ph

Chủ tịch

UBND thị trấn Mỹ An

0913.938.501

dcphu.htm@dongthap.gov.vn

3

Trương Thanh Hợp

Chủ tịch

UBND xã Phú Điền

0916 591 003

tthop.htm@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hip

Chủ tịch

UBND xã Đốc Binh Kiều

0917.919.735

nvhiep.htm@dongthap.gov.vn

5

Lương Văn Út

Chủ tịch

UBND xã Thanh M

0909.340.545

lvut.htm@dongthap.gov.vn

6

Đoàn Văn Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Hưng Thạnh

0919.853.561

dvtuan.htm@dongthap.gov.vn

7

Lê Văn Lý Em

Chủ tịch

UBND xã Mỹ Quí

0918.715.115

lvlem.htm@dongthap.gov.vn

8

Trần Văn Năm

Chủ tịch

UBND xã Tân Kiu

0962.696.839

tvnam.htm@dongthap.gov.vn

9

Nguyễn Hoàng Phong

Chủ tịch

UBND xã Mỹ An

0919.099.082

nhphong.htm@dongthap.gov.vn

10

ĐThành Phương

Chủ tịch

UBND xã Láng Biển

0988.876.719

dtphuong.htm@dongthap.gov.vn

11

Hứa Thái Ngọc

Chủ tịch

UBND xã Thạnh Lợi

0986.469.936

htngoc.htm@dongthap.gov.vn

12

Đồng Văn Hân

Chủ tịch

UBND xã Mỹ Hòa

0919.369.108

dvhan.htm@dongthap.gov.vn

13

Nguyễn Thanh Hòa

Chủ tịch

UBND xã Mỹ Đông

0918.622.440

nthoa.htm@dongthap.gov.vn

14

Võ Khắc Nhựt

Chủ tịch

UBND xã Trường Xuân

0977.538.279

vknhut.htm@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website