Danh sách người phát ngôn

Nội dung:

Danh sách người phát ngôn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Trần Thị Quý

Chủ tịch

UBND huyện Tháp Mười

0918.855.899

ttquy.htm@dongthap.gov.vn

2

Ngô Duy Phú

Chủ tịch

UBND thị trấn Mỹ An

0907 415 700

ndphu.htm@dongthap.gov.vn

3

Trương Thanh Hợp

Chủ tịch

UBND Xã Phú Điền

0916.591. 003

tthop.htm@dongthap.gov.vn

4

Hồ Thanh Tâm

Chủ tịch

UBND Xã Đốc Binh Kiều

0918.106.686

httam.htm@dongthap.gov.vn

5

Lương Văn Út

Chủ tịch

UBND Xã Thanh Mỹ

0909.340.545

lvut.htm@dongthap.gov.vn

6

Đoàn Văn Tuấn

Chủ tịch

UBND Xã Hưng Thạnh

0919.853.561

dvtuan.htm@dongthap.gov.vn

7

Huỳnh Văn Quắn

Chủ tịch

UBND Xã Mỹ Quí

0917 700 730

hvquan.htm@dongthap.gov.vn

8

Phạm Thành Nghĩa

Chủ tịch

UBND Xã Tân Kiều

0919.582.848

ptnghia.htm@dongthap.gov.vn

9

Nguyễn Hoàng Phong

Chủ tịch

UBND Xã Mỹ An

0919.099.082

nhphong.htm@dongthap.gov.vn

10

Lê Văn Lý Em

Chủ tịch

UBND Xã Láng Biển

0918.715.115

lvlem.htm@dongthap.gov.vn

11

Hứa Thái Ngọc

Chủ tịch

UBND Xã Thạnh Lợi

0986.469.936

htngoc.htm@dongthap.gov.vn

12

Đồng Văn Hân

Chủ tịch

UBND Xã Mỹ Hòa

0919.369.108

dvhan.htm@dongthap.gov.vn

13

Trần Thị Ngọc Cẩm

Chủ tịch

UBND Xã Mỹ Đông

0942 272 525

camthapmuoi85@gmail.com

14

Ngô Thanh Liêm

Chủ tịch

UBND Xã Trường Xuân

0919.660.607

ntliem.htm@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website