Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

UBND huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chủ tịch UBND huyện Đoàn Thanh Bình chủ trì hội nghị, tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy Đinh Minh Dũng, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Sau 02 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Tháp Mười đã và đang triển khai hiệu quả Đề án 06, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách TTHC góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, toàn huyện có 98,42% công dân đủ điều kiện được cấp thể CCCD; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng cho công dân, tổ chức thuộc thủ tục hành chính cấp huyện đạt 99,65%; cấp xã đạt 99,79%; tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến cấp xã đạt 70,67%, cấp huyện đạt 81,82%Kết quả thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, đến nay, phần mềm dữ liệu dân cư được nâng cấp trên 05 lần, công an đã triển khai 7/11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền; tạo tài khoản cho 86/86 cơ sở lưu trú du lịch.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận về những kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay hiu quả, những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đồng thời góp ý đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Đề án 06 trong năm 2024 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy Đinh Minh Dũng nhấn mạnh, năm 2024 là năm hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa tạo lập dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng những tiện ích đã đạt được của Đề án 06 phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, vì vậy cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập vào dịch vụ công quốc gia, giao dịch qua tài khoản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương.

Bt + Hình: Thúy Ly