Xuất bản thông tin

null Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân

Trang chủ Tin tức

Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân

Ngày 15/12/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tháp Mười phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp tổ chức 02 lớp tập huấn huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho gần 300 người dân các xã trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Tại lớp tập huấn, gần 300 người dân tại các xã Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Phú Điền, Thanh Mỹ, Tân Kiều, Mỹ Hòa, Trường Xuân, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi được Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giới thiệu về khái niệm và những lợi ích của chuyển đổi số; các kiến thức cơ bản về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến. Ngoài các kỹ năng về chuyển đổi số, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp còn phổ biến đến người dân một số kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, những nội dung liên quan đến người dân trong các chương trình, kế hoạch, đề án của Nhà nước vế thúc đẩy chuyển đổi số.

Thông qua buổi tập huấn và việc hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, các nền tảng số, giúp người dân nhận thức rõ hơn về chuyển đổi số cũng như thụ hưởng các thành quả từ chuyển đổi số.

Bt: Hoàng Kha