Xuất bản thông tin

null Khái quát về làng thông minh Ấp 5, xã Mỹ Đông huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Khái quát về làng thông minh Ấp 5, xã Mỹ Đông huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội của Làng thông minh

Làng thông minh ở Ấp 5 xã Mỹ Đông có diện tích tự nhiên 360,6 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 262 ha; dân số có 1.235 nhân khẩu với 300 hộ. Toàn ấp có 01 hợp tác xã, 01 Tổ hợp tác phục vụ 100% diện tích đất sản xuất; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn từng bước được hoàn thiện, nâng cấp; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nhất là tinh thần, thái độ phục vụ và văn minh trong giao tiếp. Chi bộ ấp 5 và Chi bộ HTX Thắng Lợi  hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh.

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Thị trấn Mỹ An; Phía Tây giáp với Ấp 4 xã Mỹ Đông; Phía Nam giáp xã Láng Biển; Phía Bắc giáp Ấp 1 xã Mỹ Đông.

Lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, công tác an sinh xã hội từng bước được quan tâm.

Về thủy lợi, y tế, trường học: Được quan tâm đầu tư, bộ mặt kinh tế-xã hội của xã ngày càng được nâng lên.

II. Về cơ cấu tổ chức Tổ Điều hành Làng thông minh

Tổ Điều hành Làng thông minh gồm:

1. Ông Phạm Văn Đẹp: Bí thư - Trưởng Ấp 5, Tổ Trưởng.

2. Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Bí thư – Trưởng ban CT MTTQ Ấp 5, Tổ phó:

3. Ông Hà Hoàng Dũng, Công an viên Ấp 5, thành viên:

4. Ông Trần Văn Dứt, Đảng viên, Thành Viên

5. Bà Hồ Thị Phước Hoàng, Chi Hội trưởng HPN Ấp 5, Thành viên.

6. Ông Nguyễn Hoàng Chương, Ấp Đội trưởng Ấp 5, Thành viên.

7. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX DVNN Thắng Lợi, Thành viên.

III. Chức năng nhiệm vụ Tổ điều hành Làng thông minh

Tổ Điều hành giúp BCĐ xây dựng nông thôn mới xã thực hiện tuyên truyền vận động người dân trong làng thông minh các nội dung sau:

- Quảng bá hình ảnh Làng thông minh trên Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện, xã.

- Kết nối ứng dụng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong bộ phận dân cư trong làng thông minh.

- Vận động người dân tham gia đăng ký hồ sơ sức khoẻ điện tử.

- Ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc với sự tham gia của người dân trong làng thông minh.

- Sản phẩm chủ lực được kinh doanh trên kênh thương mại điện tử.

IV. Kết quả Làng thông minh

(1). Tiêu chí số 1 Hạ tầng số kết nối Internet

1.1. Kết quả điều tra, rà soát hiện nay trên Làng thông minh có tổng số người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh 645/654 đạt 98,62%, đạt.

1.2. Nhà Văn hóa Ấp 5 có đường truyền kết nối internet băng thông rộng tốc độ từ 100 Mbps trở lên; Hội quán nông dân hoặc Hợp tác xã hay Tổ hợp tác sản xuất có đường truyền kết nối internet băng thông rộng tốc độ từ 100 Mbps trở lên, đạt.

1.3. Các vị trí nút giao thông trọng điểm, khu vực đông người trên Làng thông minh đã lắp đặt được 08 vị trí. Trong đó có 12 mắt camera giám sát an ninh, nhận diện khuôn mặt ở các nút giao thông, khu vực đông người, đạt.

1.4. Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 về việc Thành lập Tổ Điều hành sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet để phục vụ hoạt động vận hành Làng thông minh, gồm có 07 thành viên tham gia, đa số các thành viên đều sử dụng điện thoại thông minh, đạt.

(2). Tiêu chí số 2 Chia sẻ Thông tin, Dịch vụ số

2.1. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được hệ thống dữ liệu Làng thông minh và đã tích hợp số liệu vào trang Web, ≥ 01.

2.2. UBND xã đã viết các tin tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới, bài về Làng thông minh gửi về UBND huyện và được đăng trên trang thông tin của huyện mỗi tháng 1 lần, ≥ 01.

2.3. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Công ty Mỹ Lan thực hiện xây dựng trạm quan trắc thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến phục vụ sản xuất/sinh hoạt (có hệ thống giám sát sâu rầy qua điện thoại, có áp ghi nhật ký sản xuất trên hệ thống), đạt.

2.4. Có mô hình quan trắc thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến phục vụ sản xuất/sinh hoạt, đạt.

2.5. Xã đã xây dựng 01 kênh kỹ thuật số phổ biến thông tin, tương tác, giải quyết ý kiến của người dân thông qua mạng kết nối đã giải quyết được các ý kiến, kiến nghị của người dân trong Làng thông minh, đạt.

2.6. Các điểm trường trên địa bàn xã đã áp dụng chuyển đổi số theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức độ 3.

2.7. Các điểm trường trên địa bàn xã đã xây dựng Kế hoạch số 136a/KH-THMĐ ngày 20/9/2023 của Trường tiểu học Mỹ Đông về Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các khoản thu theo quy định của Bộ giáo dục, 100%.

2.8. Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã Kế hoạch tiếp nhận và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của bộ Công an. Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08 ngày 20/4/2021 của Bộ Công an; Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 07/6/2021 của Bộ Công an; Quyết định số 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ Công an; Quyết định số 430/QĐ-BCA-C08 ngày 26/01/2023 của Bộ Công an từ đó việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến được nâng lên. Trong đó thực hiện các dịch vụ về đăng ký và xóa đăng ký thường trú, đăng ký và xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh và xác nhận thông tin cư trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, đăng ký xe mô tô.

2.9. Các điểm trường đã xây dựng Kế hoạch số 151/KH-THMĐ ngày 17/10/2023 của Trường tiểu học Mỹ Đông về Kế hoạch triển khai hình thức giáo dục STEM/STEAM.

2.10. Hiện nay, các điểm trường trên địa bàn xã đã vận động các mạnh thường quân, Hội phụ huynh học sinh xã hội hóa, mỗi lớp một màn hình để phục vụ cho việc giảng dạy, trình chiếu giáo trình điện tử, một số mô hình hay để các cháu hiểu biết sâu hơn.

2.11. Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/22017 của Chính phủ. Tất cả các hồ sơ thủ tục khen thưởng điều áp dụng bằng hình thức trực tuyến cho người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xã, đạt.

2.12. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông đã tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch vận động người dân tham gia hồ sơ sức khỏe điện tử, xã đã thành lập được 05 tổ hướng dẫn giúp người dân nhập lập hồ sơ sức khỏe điện tử có 961/1.065, đạt tỷ lệ 90,23%, đạt.

2.13. Hiện nay, trên Làng thông minh có người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 73%, đạt.

(3). Tiêu chí số 3 Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp

3.1. Hiện nay, trên Làng thông minh đã có HTX DVNN Thắng Lợi đã đăng ký sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc cây lúa với diện tích 39 ha có 10 hộ dân tham gia, đạt.

3.2. Trong quá trình triển khai thực hiện đến nay đã có sản phẩm lúa gạo của các Hợp tác xã DVNN Thắng Lợi, đã đăng lên chợ Nông sản điện tử Facefarm, ≥ 01.

3.3. Hiện nay, trên địa bàn Làng thông minh có Phần mềm VDAPES, đạt tỷ lệ 100%, đạt.

3.4. Trên địa bàn Làng thông minh đã có 3 vùng trồng lúa với diện tích 232,2/262 ha, đạt tỷ lệ 88,62%, đạt.

3.5. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã đã chọn HTX DVNN Thắng Lợi chuyển đổi số trong ghi chép nhật ký canh tác bằng điện thoại thông minh và quét mã QR Code, ≥ 01.

3.6. Do Trung ương chưa cấp cho đường link. Trong năm 2023 không xét chỉ tiêu này, đạt.

3.7. Hiện Làng thông minh đã có sản phẩm OCOP 3 sao là sản phẩm Nấm Bào Ngư Trường Giang, hiện Ủy ban nhân dân xã phối hợp với chủ thể đang triển khai thực hiện OCOP 4 sao, đạt.

(4). Tiêu chí số 4 Quản trị  vận hành

4.1. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập Tổ điều hành Làng thông minh có 07 thành viên; gồm 1 tổ trưởng điều hành chung, các thành viên điều có phân công cụ thể để điều hành Làng thông minh, đạt.

4.2. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 về Quy chế Làng thông minh có phân công từng thành viên để điều hành các hoạt động trong Làng, đạt.

4.3. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông về xây dựng Làng thông minh trên địa bàn ấp 5 xã Mỹ Đông trong Kế hoạch đã thể hiện thời gian và lộ trình để phát triển Làng thông minh, đạt.

BT: Hoàng Kha - Ảnh: Trần Minh Quang – Mỹ Đông