Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP lên sàn Thương mại điện tử

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP lên sàn Thương mại điện tử

Chiều ngày 28/9/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Đinh Công Phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân huyện về đưa sản phẩm OCOP lên sàn Thương mại điện tử, cùng tham gia có đại diện Bưu điện Tháp Mười và Chi nhánh Viettel Tháp Mười.

Qua trao đổi với các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Đinh Công Phủ đề nghị các ngành tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch về hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp Hội Nông dân huyện rà soát lại các hộ có sản phẩm đạt chuẩn; Thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện ghi chép nhật ký điện tử và đưa sản phẩm lên sàn TMĐT, song song đó là thành lập các nhóm zalo; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp đơn vị liên quan để tập huấn cho hộ sản xuất, kinh doanh.

Trong quý 3/2022, huyện Tháp Mười có 02/15 sản phẩm OCOP đã đưa lên sàn Thương mại điện tử Voso.vn, 13/15 sản phẩm còn lại đã đưa lên các sàn TMĐT khác như: Tiki, Lazada, Shopee… Bên cạnh đó huyện đã lập danh sách thông tin 08 hộ sản xuất kinh doanh, 07 Hội quán và 01 HTX, 14 Tổ hợp tác và 02 vùng trồng sen có khả năng tham gia sàn.

Bt: Hoàng Kha