Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân huyện Tháp Mười tăng cường vận động hội viên nông dân thu gom rác thải vật tư nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân huyện Tháp Mười tăng cường vận động hội viên nông dân thu gom rác thải vật tư nông nghiệp

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và thực hiện Chiến dịch cải thiện cảnh quang môi trường nông thôn, hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2020.

Hội Nông dân huyện đã nhân rộng Mô hình Chi Hội Nông dân nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”, đến nay đã có 13/13 xã, thị trấn trang bị hố chứa rác thải nông nghiệp và tuyên truyền cho tất cả các cán bộ, hội viên nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, dòng sông không rác thải. Đã trang bị tổng số 400 hố chứa rác, thu gom được 4.539 kg rác thải vỏ, chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng./.

Nguyễn Thúy (HND)