Xuất bản thông tin

null Tháp Mười có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao năm 2023

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao năm 2023

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 4 sao OCOP đối với 40 sản phẩm của 13 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (gồm 20 sản phẩm tham gia đánh giá lại sau 03 năm công nhận; 20 sản phẩm mới tham gia đánh giá, phân hạng năm 2023). Trong đó, huyện Tháp Mười có 3 sản phẩm.

Cụ thể, 3 sản phẩm được công nhận 4 sao là Sen sấy Wasabi, Sen sấy, Ngự trà Hồng Liên của Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt. Các sản phẩm đạt 4 sao OCOP nêu trên, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm OCOP theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận đánh giá, phân hạng sản phẩm 4 sao OCOP có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày quyết định được ký, ban hành.

Tính đến nay, huyện Tháp Mười 38 sản phẩm OCOP, gồm 28 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Trong đó, có 22 sản phẩm từ sen.

Bt: Hoàng Kha