Xuất bản thông tin

null Thị trấn Mỹ An: triển khai hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị trấn Mỹ An: triển khai hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 23/4/2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đại diện các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, cán bộ, công chức thị trấn, các trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở và Trưởng, Phó các khóm trên địa bàn thị trấn Mỹ An.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị trân Mỹ An đã hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, Trưởng khóm, Phó khóm thực hiện các bước tạo tài khoản đăng ký và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Qua buổi hướng dẫn, cán bộ, công chức, viên chức tham dự Hội nghị sẽ tiếp tục truyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân của đơn vị mình, tổ chức mình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi có yêu cầu đối với cơ quan Nhà nước.

Qua đó, đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và người dân đối với việc tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thị trấn, cũng như huyện Tháp Mười nói chung./.

Thái Bình (Công chức Văn phòng - Thống kê Thị trấn Mỹ An)