Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Quý 1/2021, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp huyện đạt trên 97%

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tháp Mười – Quý 1/2021, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp huyện đạt trên 97%

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp xã đạt trên 99%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp huyện đạt 97,55%; tiếp tục ứng dụng hiệu quả phần mềm eCabinet (phòng họp không giấy) trong các cuộc họp, hội nghị của HĐND và UBND huyện... là những kết quả đạt được trên lĩnh vực cải cách hành chính của huyện Tháp Mười trong quý 1/2021.

Bên cạnh đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện ngày càng tăng. Nhân viên Bưu điện huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với 13/14 lĩnh vực (còn lĩnh vực đất đai chưa chuyển giao). Trong quý, đã tiếp nhận và trả kết quả được 509 hồ sơ; Mô hình tiếp nhận và trả kết quả tại nhà được 38 hồ sơ.

Ngoài ra, tại Bộ phận Một cửa xã Mỹ Đông và xã Trường Xuân, nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4, mô hình tiếp nhận và trả kết quả tại nhà./.

Bt: Như Ý- Ảnh: Hoàng Kha