Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tháp Mười – Đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng

Sáng ngày 08/7/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục triển khai tập huấn về mã số vùng trồng nông sản năm 2022 cho công chức phục trách nông nghiệp, các Hội, đoàn thể cấp xã; các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán và nông dân sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn, đây là lớp tập huấn thứ 25 trong năm 2022.

Buổi tập huấn sẽ trang bị các kiến thức liên quan về thiết lập mã số vùng trồng nông sản theo TCCS 774:2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật như: hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nhất là vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón theo quy định và các quy định khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc về đăng ký mã số vùng trồng ở địa phương, qua đó đưa ra những giải pháp khắc phục thời gian tới.

Được biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 35 hồ sơ đăng ký cấp mã số vùng trồng cho các loại cây trồng như: Thanh Long, Mít, Lúa, Sen tại các xã Phú Điền, Đốc Binh Kiều, Mỹ Hòa, Mỹ An, Tân Kiều, Mỹ Đông, Mỹ Quí và Láng Biển được tỉnh kiểm tra đủ điều kiện đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng, trong đó có 14 vùng trồng đã được cấp 17 mã số với 194,66 ha/188 hộ. Ngành nông nghiệp huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai và tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân đăng ký mã vùng trồng trong, dự kiến đến cuối năm 2022 có 6.977ha lúa, 810ha cây ăn trái và 56ha cây rau màu (sen) được cấp mã số vùng trồng.

BT và hình: ĐHThái