Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã Thanh Mỹ qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã Thanh Mỹ qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thanh Mỹ đã lãnh đạo Nhân dân trong xã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được hoàn thiện, công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động được nâng lên, phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thanh Mỹ đã lãnh đạo Nhân dân trong xã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được hoàn thiện, công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động được nâng lên, phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã cụ thể hóa Nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ xã sát với thực tế để triển khai cho các chi bộ ấp và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện. Trong phát triển kinh tế, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hương hiện đại theo tinh thần đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm giá thành. Chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế trong chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm, giúp người dân tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong xây dựng NTM tiếp tục vận động nhân dân thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao. Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Chi bộ ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ cho biết:

“Khi triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ, toàn dân và đảng viên chấp hành nghiêm, thực hiện tốt các Nghị quyết trên đề ra, đem lại lợi ích cho dân, giữ vững được tiêu chí NTM. Quan trọng nhất là phát triển kinh tế của người dân cho nên, ở đây mạnh dạn vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thì thấy đạt hiệu quả, dân đồng thuận theo chủ trương của Đảng đã đề ra, nhất là vấn đề mở rộng lộ giao thông nông thôn, cầu đường. Hiện nay dân Lợi Hòa nhìn chung đời sống ổn định, mức thu nhập đạt theo trên đề ra, tiêu chí hộ nghèo của Lợi Hòa còn dưới 2%”

Nhờ thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cây trong mà diện tích vườn cây ăn trái của xã Thanh Mỹ đã không ngừng tăng lên. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, xã Thanh Mỹ đã chuyển đổi 415ha diện tích đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái toàn xã lên 620ha, trồng các loại cây chủ yếu như chanh, xoài, ổi và mít. Để tạo điều kiện cho các hộ làm vườn tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, xã đã vận động thành lập Hội quán Minh Hòa, thu hút nông dân, đảng viên làm vườn vào sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, đồng thời liên hệ với các nhà khoa học về chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho cây trồng, giúp các hộ dân phát triển kinh tế vườn hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bên cạnh tập trung cho phát triển kinh tế xã cũng tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, người dân trong xã đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, phát hoang cây xanh, bảo vệ môi trường, trồng hoa ven đường tạo vẻ mỹ quan nông thôn. Qua đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã và nâng cao đời sống của Nhân dân. Đến đầu năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra. Đảng viên Nguyễn Văn Xê, Chi bộ ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ cho biết:

“Trong Chi bộ triển khai vận động bà con chuyển lên làm vườn, bà con phát triển rất rõ, đạt kết quả, trồng ổi, xoài, chanh, sầu riêng, mít. Phân thì mình làm phân hữu cơ, làm đạt kết quả. 5 năm qua bộ mặt nông thôn ở đây thay đổi rất nhiều, trong làm ăn kinh tế này kia bà con phát triển, đường thì giờ đổ đá với đal không à, mua bán giờ rất dễ, không khó khăn như mọi lần. Tới giờ mình điện bẻ rồi ta chạy vô chở, chứ mình không chở như mọi lần. Bà con cùng nhau đóng góp đổ đường đal thì hùn với nhà nước, nhà nước 50, dân 50 để làm, vận động thì bà con thực hiện”

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, đội ngũ cán bộ giáo viên trên địa bàn đảm bảo về số lượng và chất lượng, xã hiện có 5/6 trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo được chú trọng, tỷ lệ hô nghèo của xã giảm còn 2,2%.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Các chi bộ trực thuộc đều thực hiện đúng chức năng, vai trò lãnh đạo, quản lý đảng viên được nâng lên. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng. Hàng năm Đảng bộ xã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lượng cán bộ kế cận cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình. Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ - Lê Thanh Cao cho biết thêm:

“Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Qua kết quả xây dựng NTM, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được ban hành và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của huyện, cùng sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, chính quyền; sự vào cuộc mạnh mẽ của các đoàn thể và các tổ chức xã hội, sự đồng thuận của nhân dân đã tác động tích cực đến phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao, đến thới điểm này cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao”

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thanh Mỹ đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm với 7 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện là tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng cây ăn trái chuyên canh; Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiến đến kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển giáo dục gắn với công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo bền vững và thực hiện có hiệu quả chương trình đưa người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, công tác vận động quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các Tổ Nhân dân tự quản, nhằm đưa kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Thanh Mỹ trở thành xã NTM kiểu mẫu./.

Nguyễn Thu